Rekrutacja

Rekrutacja (I tura) – informacje podstawowe:

- Start rekrutacji 01.10.18 (poniedziałek);
- Koniec rekrutacji 31.12.18 (poniedziałek);
- Rekrutacja będzie odbywała się za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego;
- Informacje na temat rekrutacji będą znajdowały się na stronie internetowej ABK;
- Na wypadek rezygnacji lub wypadków losowych powstanie lista rezerwowa (10 osób);
- Zgłoszone osoby przejdą weryfikację spełniania kryteriów, w szczególności motywacji; 
- W związku z faktem, że rekrutacja będzie miała charakter otwarty i niedyskryminujący, osobom
niepełnosprawnym zostanie zapewniona możliwość wzięcia udziału w projekcie;

Rekrutacja (II tura) - informacje podstawowe:

- Rekrutacja w II turze obejmuje wolne miejsce, pozostałe w wyniku rekrutacji w turze I;

Kryteria rekrutacyjne:

- Motywacja do zdobywania dodatkowych kompetencji. Weryfikowana będzie na podstawie rozmowy rekrutacyjnej oraz ankiety;

W przypadku większej liczby chętnych niż miejsc o rekrutacji decydować będzie wysokość średniej ocen z poprzedniego roku akademickiego: 

- powyżej 4,5 – 1 pkt.;
- 4-4,5 – 2 pkt.;
- poniżej 4 – 3 pkt.;
- Kolejność zgłoszeń -1pkt.;

Link do ankiety:

https://goo.gl/forms/VgBHMC2yMdXr2Kou1

Więcej informacji zawiera Regulamin rekrutacji uczestnictwa w Projekcie

 

loga UE