Uwaga studencie!

Od dziś rusza projekt „ ABK przyczółkiem do kariery!”. Realizatorem projektu jest Akademickie Biuro Karier wchodzące w skład Działu Karier i Promocji.

Projekt dedykowany jest dla studentów cywilnych studiów stacjonarnych Wszystkich Wydziałów AMW.

Co zyskasz?

  • Zbadasz swoje kompetencje i predyspozycje zawodowe;
  • Określisz profil zawodowy;
  • Zaplanujesz  ścieżkę rozwoju zawodowego;
  • Przygotujesz się do rozmowy kwalifikacyjnej.

Co oferujemy:

  • Indywidualne sesje z profesjonalnym doradcą zawodowym;
  • Program mentoringu w nowej pracy!

Jesteś zainteresowany?

Wejdź na naszą stronę www.abk.amw.gdynia.pl zakładka rekrutacja lub Facebook - tam znajdziesz niezbędne informacje! Liczba miejsc ograniczona!

Czekamy do 31.12. 2017 r.

Projekt otrzymał finansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  2014 – 2020 ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej III. Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Konkurs nr 3/ABK/POWER/3.1/2015 na projekty dotyczące wspierania wysokiej jakości usług świadczonych przez Akademickie Biura Karier w ramach podnoszenia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki rynku pracy i społeczeństwa.

 

 

loga UE