Konkurs im. hm. Olgierda Fietkiewicza na prace naukowe poświęcone tematyce harcerskiej

Związek Harcerstwa Polskiego ogłasza Konkurs im. hm. Olgierda Fietkiewicza na prace naukowe poświęcone tematyce harcerskiej.


Celem konkursu jest wyróżnienie najlepszych prac naukowych dot. tematyki harcerskiej oraz gromadzenie, promocja i upowszechnianie naukowego, kulturowego i światopoglądowego dorobku ruchu harcerskiego.
Do konkursu mogą zostać zgłoszone wyłącznie oryginalne prace naukowe poświęcone tematyce harcerskiej w języku polskim, obronione lub opublikowane oraz nadesłane przez ich autorów.
Zgłoszeniu podlegają prace licencjackie, magisterskie, doktorskie oraz inne prace naukowe opublikowane lub przyjęte do publikacji.


Zgłaszający musi łącznie spełnić następujące warunki:
- wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej organizatora: www.pracanaukowa.zhp.pl oraz oświadczenie o autorstwie pracy;

- dostarczyć ww. dokumenty oraz pracę w wersji drukowanej i elektronicznej na płycie CD w wersji .docx lub .pdf na adres organizatora:

Główna Kwatera ZHP, ul. Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa

w terminie do dnia 31.03.2017 r.

 

Regulamin V edycji konkursu znajduje się na stronie www.pracanaukowa.zhp.pl