Oferta ABK

Szkolenia

Czym właściwie jest szkolenie? To jedna z metod inwestowania w kapitał ludzki. Szkolenie powinno doskonalić umiejętności, które związane są z aktualnie wykonywaną pracą oraz konkretnym stanowiskiem. Dobre szkolenie jest dostosowane do potrzeb firmy, jak i osób w niej zatrudnionych, realizuje założone cele i jest efektywne.

Istnieje silna zależność pomiędzy jakością zasobów ludzkich przedsiębiorstwa,  a jego konkurencyjnością na rynku. Dlatego kadra zarządzająca firmami potrzebuje odpowiednich narzędzi do podnoszenia kwalifikacji pracowników i wiedzy, jak je wykorzystywać.  

Szkolenia, doradztwo, coaching, e-learning czy warsztaty grupowe stwarzają pracownikom bogate możliwości podnoszenia kompetencji, a strategiczne podejście do inwestycji w kadry pomaga przedsiębiorstwu realizować jego cele biznesowe. Nie jest jednak sztuką po prostu wydawać pieniądze na szkolenia, sztuką jest inwestować je tak, by wydatki zaprocentowały w przyszłości.

Kluczowe elementy szkolenia polegają na doprowadzeniu do takiego stanu, by każdy pracownik:

- rozumiał znaczenie jakości dla powodzenia firmy,

- dysponował podstawową wiedzą o kluczowych cechach jakości produktu,

- wiedział, co złego może się zdarzyć z materiałami, procesami i wyrobami,

- znał następstwa tych wad dla produktu, dla klienta i dla firmy,

- rozumiał znaczenie nieformalnej pętli sterowania oraz rolę pracownika i kierownika w jej działaniu,

- miał wystarczającą wiedzę o przyczynach i skutkach w procesie wytwarzania i w kontroli jakości.

 

Prezentacja firmy

Jak powinna wyglądać dobra prezentacja firmy? Odpowiedź jest bardzo prosta, prezentacja powinna być:
• jasna,
• przejrzysta,
• przyciągająca uwagę,
• atrakcyjna wizualnie,
• oryginalna, 
• zachęcająca do dalszych rozmów.

Poszukując weny przed stworzeniem własnej prezentacji lub aktualizacją istniejącego już szablonu, warto przejrzeć prezentacje innych firm. Wiadomo, że każda z prezentacji będzie się różniła od siebie. Każda z nich zawiera inny zakres informacji oraz opracowany jest w innej formie. Generalnie kształt prezentacji wynika z rodzaju produktu, czy usług którymi zajmuje się firma oraz koncepcji i pomysłowości autora, który ją opracowuje. Pamiętaj, że końcowej oceny prezentacji dokonuje klient. To właśnie on jest najlepszym źródłem wiedzy co powinno się znaleźć oraz jak powinna wyglądać .
Obecnie najczęściej używa się prezentacji firm na różnych serwisach. Jest to inny sposób reklamy niż reklama odsłonowa, czyli bannerowa. Wizytówką firmy jest podstrona o firmie na danym serwisie, dostosowane wyglądem i treścią danego serwisu tematycznego.

Jakie dane powinna zawierać wizytówka firmy na serwisach :
• adres, 
• telefon,
• adres do własnej strony www i poczty e-mail,
• logo firmy,
• zdjęcia i opisy. 

Oprócz własnej podstrony w serwisie firmy promują sie za pomocą specjalnych list i obszarów, na których widnieje logo firmy linkujące do wizytówki.