Bezpieczeństwo morskie państwa

Absolwent posiada wiedzę na temat współczesnych zagrożeń na obszarach morskich. Wie jak Funkcjonuje morska infrastruktura krytyczna i techniczne systemy monitorowania oraz jej ochrona. Zna organizację i projektowanie systemów bezpieczeństwa morskiego i psychologii zachowań w strefach podwyższonego ryzyka. Jest obeznany z zapewnieniem bezpieczeństwa i niezawodności funkcjonowania współczesnych zintegrowanych łańcuchów logistycznych oraz zapewnieniem bezpieczeństwa na akwenach morskich, tendencji rozwojowych i zadań współczesnych sił morski w systemie bezpieczeństwa państwa.

Absolwenci o najwyższych kwalifikacjach zasilają szeregi kadrowe administracji państwowej, przedsiębiorstw państwowych i prywatnych w zakresie bezpieczeństwa morskiego oraz służb, których głównym zadaniem jest jego utrzymanie:
• Urząd Morski,
• Morski odział Straży Granicznej,
• Ratownictwo Morskie,
• administracja odpowiedzialna za bezpieczeństwo żeglugi oraz infrastruktury krytycznej.