Automatyka i Robotyka

Rozwój przemysłu w dzisiejszych czasach jest nierozerwalnie związany z rozwojem nowoczesnych technologii. Istnieje zaledwie kilka kierunków studiów, które kształcą ludzi przygotowanych nie tylko do odbioru, ale i do tworzenia nowoczesnych technologii. Jednym z nich jest niewątpliwie Automatyka i Robotyka.

Absolwenci studiów posiadają wiedzę z zakresu informatyki, analizy sygnałów, regulacji automatycznej, robotyki, algorytmów decyzyjnych i obliczeniowych. Posiadają umiejętności korzystania ze sprzętu komputerowego w ramach użytkowania profesjonalnego oprogramowania inżynierskiego, jak i opracowywania własnych, prostych aplikacji programowania i sterowników logicznych, sieci komputerowych i sieci przemysłowych przy eksploatacji i do projektowania układów automatyki, systemów sterowania oraz systemów wspomagania decyzji. Absolwenci powinni być przygotowani do eksploatacji, uruchamiania i projektowania systemów automatyki i robotyki w różnych zastosowaniach. Na specjalności Automatyzacja Maszyn i Procesów Technologicznych uzyskasz m.in. wiedzę z zakresu automatyki i teorii sterowania, układów napędowych, systemów sterowania maszyn i robotów podczas gdy absolwenci specjalności Systemy Mikroprocesorowe uzyskają wiedzę z zakresu mikroprocesorów i procesorów sygnałowych, układów programowalnych, programowania mikroprocesorów i układów FPGA oraz CPLD. Absolwenci obu specjalności zdobędą dobre przygotowanie z budowy i programowania komputerów, elektroniki i miernictwa komputerowego.

Absolwenci są przygotowani do pracy w przemyśle chemicznym, budowy maszyn, metalurgicznym, przetwórstwa materiałów, spożywczym, elektrotechnicznym i elektronicznym oraz ochrony środowiska, a także w małych i średnich przedsiębiorstwach zatrudniających inżynierów z zakresu automatyki oraz technik decyzyjnych. 

Absolwenci automatyki i robotyki mogą być zatrudniani na przykład jako:

  • specjaliści w dziedzinach gospodarki, w których produkcja, usługi oparte są w dużej mierze na systemach automatyki;
  • specjaliści w dziedzinach gospodarki, w których wymagane będą umiejętności programowania mikroprocesorów;
  • pracownicy laboratoriów i innych ośrodków badawczych oraz wdrażających najnowsze technologie.

Absolwenci powinni być przygotowani do kierowania zespołami w  jednostkach przemysłowych i projektowych oraz do pracy naukowo-badawczej. Powinni być przygotowani do pracy w:

  • instytutach naukowo-badawczych;
  • ośrodkach badawczo-rozwojowych;
  • przemyśle chemicznym, budowy maszyn, metalurgicznym, przetwórstwa materiałów, spożywczym, elektrotechnicznym i elektronicznych oraz ochrony środowiska;
  • w małych i średnich przedsiębiorstwach zatrudniających specjalistów z zakresu automatyki i technik decyzyjnych.