Mechanika i Budowa Maszyn

W zakresie studiów na kierunku Mechanika i budowa maszyn Wydział realizauje kształcenie w specjalnościach:

 1. eksploatacja siłowni okrętowych (specjalność morska);
 2. inżynierskie zastosowanie komputerów (specjalność politechniczna bez uprawnień morskich)

Studia w specjalności eksploatacja siłowni okrętowych ukierunkowane są na kształcenie specjalistów okrętowych w zakresie wypełniania funkcji oficera mechanika wachtowego na cywilnych jednostkach pływających, natomiast studia w specjalności inżynierskie zastosowanie komputerów -  specjalistów w zakresie okrętowych systemów informatycznych. W ramach wykładanych przedmiotów specjalności morskiej szczególną uwagę zwraca się na budowę i praktyczne użytkowanie systemów ogólnookrętowych i siłownianych, eksploatowanych na cywilnych jednostkach pływających. Program studiów obejmuje obszar zagadnień znajdujących się na styku nowoczesnego przemysłu maszynowego oraz zaawansowanych technologii elektrycznych, łącząc podstawową wiedzę z zakresu mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn z szerokim przygotowaniem z zakresu elektrotechniki. Studenci w czasie studiów zapoznają się z budową i eksploatacją siłowni okrętowych oraz systemów okrętowych i układów mechaniczno-elektrycznych. Uzyskują umiejętność pracy w zespołach inżynierskich złożonych ze specjalistów z dziedziny mechaniki, budowy maszyn i elektrotechniki. Treści programowe zawarte w poszczególnych przedmiotach gwarantują, że absolwent tej specjalności jest przygotowany do rozwiązywania problemów technicznych związanych z eksploatacją siłowni okrętowych oraz okrętowych urządzeń i układów zawierających elementy elektryczne, pneumatyczne, hydrauliczne i mechaniczne.

Specjalistyczne kwalifikacje absolwenta cywilnej specjalności morskiej są analogiczne jak dla studiów wojskowych. Perspektywy zatrudnienia, oprócz wspomnianych już statków morskich, obejmują również stocznie i zakłady projektowo-produkcyjne związane z przemysłem okrętowym.

Studia w specjalności inżynierskie zastosowanie komputerów koncentrują się na zagadnieniach szeroko pojętego zastosowania systemów komputerowych do rozwiązywania współczesnych problemów inżynierii okrętowej. W zakresie studiów znajdują się wszystkie przedmioty standardowe kierunku mechanika i budowa maszyn poszerzone o tematykę eksploatacji inżynierii systemów komputerowych w zastosowaniach okrętowych. Studenci w czasie studiów zapoznają się: z podstawowymi zagadnieniami mechaniki i budowy maszyn okrętowych, z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi zasad eksploatacji mechanizmów i urządzeń okrętowych, a także zagadnieniami z zakresu architektury systemów komputerowych sterowania procesem ich użytkowania. W programie studiów znajduje się problematyka komputerowego wspomagania projektowania, realizacji obliczeń inżynierskich z zastosowaniem specjalistycznego oprogramowania, graficznej prezentacji danych oraz ich przetwarzania z wykorzystywaniem technik multimedialnych, a także wykorzystania zasobów internetowych.

Specyficzne kwalifikacje absolwenta obejmują:

 • umiejętność posługiwania się oprogramowaniem komputerowym wspomagającym projektowanie elementów maszyn i urządzeń okrętowych;
 • znajomość budowy oraz podstawowych zasad eksploatacji maszyn i urządzeń okrętowych;
 • praktyczną umiejętność wykorzystania do obliczeń inżynierskich dostępnego oprogramowania komputerowego;
 • praktyczną znajomość współczesnych systemów sterowania napędami okrętowymi oraz systemów wytwarzania energii elektrycznej;
 • teoretyczną i praktyczną znajomość zagadnień regulacji i sterowania maszyn okrętowych.

Absolwenci kierunku Mechanika i budowa maszyn mają następujące perspektywy zatrudnienia:

 • statki pasażerskie i handlowe oraz specjalnego przeznaczenia;
 • stocznie i zakłady projektowo-produkcyjne związane z przemysłem okrętowym;
 • przedsiębiorstwa i zakłady produkcyjne wykorzystujące komputerowe technologie projektowania, wspomagania CAD, CAM, CAE;
 • działy techniczne i marketingowe firm oferujących aparaturę pomiarową do maszyn i urządzeń okrętowych, i nie tylko;
 • firmy aplikujące przemysłowy sprzęt kontrolno-pomiarowy i sterujący;
 • firmy rozwijające systemy sterowania komputerowego siłowni okrętowych.

Na absolwentów Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego Akademii Marynarki Wojennej czeka praca w wielu gałęziach przemysłu związanego z działalnością człowieka na morzu. Obecnie na całym świecie zauważa się ogromne zapotrzebowanie na inżynierów specjalności technicznych. Oferty zatrudnienia proponują między innymi stocznie produkcyjne i remontowe, zakłady produkujące na potrzeby przemysłu morskiego, armatorzy. Proponowane warunki zatrudnienia są bardzo atrakcyjne.