Nawigacja

Absolwent kierunku Nawigacja posiada następujące kompetencje ogólne:

 • demonstruje podstawową wiedzę z zakresu nauk technicznych;
 • ma praktyczną wiedzę na temat zawodu i potrafi ją stosować w praktyce;
 • posiada umiejętność analizy i syntezy;Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego;
 • posiada umiejętności zarządzania informacją, potrafi ją samodzielnie pozyskiwać i analizować;
 • posiada elementarne umiejętności badawcze, jest kreatywny i potrafi rozwiązywania problemy;
 • wykazuje inicjatywę i przedsiębiorczość na rynku pracy;
 • zna technologie nawigacyjne tak w obszarze pomiarów jak i przetwarzania informacji;
 • potrafi planować zadania, przygotowywać i zarządzać projektami;
 • posiada znajomość języka angielskiego, w tym zawodowego języka technicznego;
 • wykazuje umiejętność samodzielnej pracy, uczenia się, rozumie potrzebę rozwoju zawodowego;
 • potrafi krytycznie ocenić własne umiejętności i identyfikować braki;
 • posiada zdolność adaptacji do nowych sytuacji zdobywaną w trakcie praktyk zawodowych, również w środowisku międzynarodowym;
 • demonstruje umiejętność pracy zespołowej, podejmowania decyzji i przywództwa;
 • potrafi właściwie komunikować się w zakresie działalności zawodowej;
 • potrafi współpracować w zespole interdyscyplinarnym i międzynarodowym;
 • ma świadomość różnorodności i wielokulturowości zawodu, zrozumienia kultur i zwyczajów innych krajów;
 • rozumie znaczenie reguł kodeksu zawodowego i postawy etycznej w zawodzie.

Absolwenci kierunku Nawigacja opuszczają uczelnię z wiedzą zawodową, umiejętnościami i kompetencjami zgodnymi z wymaganiami międzynarodowej konwencji STCW. Mogą podejmować pracę zawodową na szerokim rynku pracy przedsiębiorstw gospodarki morskiej od służb i floty handlowej o wysokim stopniu specjalizacji, poprzez flotę transportową, pasażerską, przemysłową i usługową.

Gwałtowny rozwój technologii eksploracji mórz i oceanów oraz eksploatacji bogactw naturalnych zapewnił nowe miejsca pracy dla naszych absolwentów i w tym sektorze światowej gospodarki. Z tego względu wydział zaproponował nową specjalność pozwalającą studentom wyrobić sobie pojęcie o charakterze pracy nawigatora na statkach offshore obsługujących pola naftowe i farmy wiatrowe, na wieżach wiertniczych i produkcyjnych, na najnowocześniejszych statkach specjalistycznych, hydrograficznych i badawczych. W tym obszarze ludzkiej aktywności pracę mogą znaleźć szczególnie absolwenci specjalności Hydrografia i Systemy Informacji Przestrzennej.

Absolwenci, którzy nie mogą z przyczyn zdrowotnych lub nie chcą podjąć pracy na statkach mogą także zasilać lądowe służby eksploatacyjne, techniczne, administrację morską, instytucje klasyfikacyjne i służbę SAR.