CV

Bez dobrze napisanego życiorysu trudno liczyć na sukces podczas poszukiwania pracy. Na szczęście przygotowanie CV, które zainteresuje pracodawcę, nie jest tak trudne, jak się wydaje. Podpowiadamy, o czym pamiętać i jakich błędów unikać.
Poprawnie napisane CV to połączenie przejrzystego układu graficznego i krótkiej, zrozumiałej treści, przy zachowaniu pewnych stałych i obowiązujących zasad.

Oto  zasady, którymi należy się kierować:

PO PIERWSZE - WYGLĄD:
- należy starać się, aby CV nie miało zbyt wielu stron – najlepiej 1strona,
- CV powinno być napisane jedną ze standardowych czcionek, na białym papierze i bez zbędnych ozdobników.
PO DRUGIE - TREŚĆ:
- należy pisać językiem zrozumiałym, jasno, zwięźle i na temat
- należy unikać rozbudowanych opisów,
- niedopuszczalne są jakiekolwiek błędy (ortograficzne czy stylistyczne).
PO TZRCIE - UKŁAD, czyli jakie pozycje powinno zawierać CV:
1. Informacje o sobie
Tutaj należy zawrzeć: 
- imię i nazwisko, 
- wiek (data urodzenia lub liczba lat), 
- adres (pełny lub samo miasto), 
- numer telefonu, 
- adres e-mail (w tym miejscu należy uważać na luźno dobrane nazwy, gdyż nie wyglądają one profesjonalnie, najlepiej mieć maila z nazwą imię.nazwisko@...)
Można (ale nie trzeba) dopisać dodatkowe informacje jak: stan cywilny, obywatelstwo, narodowość.
Oprócz tego można dodać swoje zdjęcie, które zwiększy zainteresowanie aplikacją. Pamiętać jednak należy, aby było ono aktualne i miało charakter formalny (aby nie było to np. zdjęcie z wakacji, czy wycięty fragment z jakiegoś zdjęcie grupowego).
2. Wykształcenie
W tym miejscu należy „pochwalić się” wszelkim wykształceniem, a zwłaszcza tym, które jest związane z konkretnym stanowiskiem pracy .
Ważne jest, aby ze względów praktycznych, informacje były przygotowane w określonym porządku – na początku ostatnia szkoła, na końcu – pierwsza.
Koniecznie trzeba wpisać takie informacje jak:
- daty rozpoczęcie i zakończenia studiów (szkół),
- nazwę uczelni (szkoły), nazwę wydziału (profil klasy), nazwę kierunku i nazwę uzyskanego tytułu – np. magister, inżynier, technik itd.
Można też zawrzeć informacje o temacie pracy magisterskiej i ocenie końcowej, ale tylko w przypadku jeśli miałoby to pomóc. 
3. Doświadczenie zawodowe
Tutaj należy zawrzeć wszystkie doświadczenia zawodowe.
Podobnie jak przy wykształceniu - ważne jest, aby ze względów praktycznych, informacje były przygotowane w określonym porządku – na początku ostatnia praca, na końcu – pierwsza.
Koniecznie trzeba wpisać takie informacje jak:
- daty rozpoczęcie i zakończenia pracy,
- nazwę firmy (można zawrzeć też informację o branży firmy),
- nazwa stanowiska pracy,
- opis najważniejszych obowiązków – tutaj należy krótko i zwięźle wymienić najważniejsze zadania na stanowisku pracy – może być to zrobione w punktach,
- jeżeli w jednej firmie pracowałeś na więcej niż jednym stanowisku – również należy to zaznaczyć, łącznie z określeniem daty kiedy miała miejsce zmiana stanowiska.
4. Znajomość języków obcych
W tym punkcie należy wymienić języki obce, którymi się posługujesz wraz z informacją na jakim poziomie oceniasz ich znajomość.
Dodatkowo, jeżeli posiadasz jakieś certyfikaty potwierdzające znajomość języków – należy napisać jaki to certyfikat i kiedy został uzyskany.
Proponujemy, aby nie pisać tutaj nic na wyrost, gdyż znajomość języka można bardzo łatwo zweryfikować na rozmowie kwalifikacyjnej i jeżeli poziom jest znacznie inny od deklarowanego – nie świadczy to dobrze o kandydacie.
5. Dodatkowe kwalifikacje i umiejętności
To miejsce jest po to, aby wymienić wszelkie dodatkowe kwalifikacje, czyli informacje odnośnie:
- szkoleń – jakie i kiedy,
- uprawnień, certyfikatów – jakie i kiedy, 
- posiadanej wiedzy i umiejętności – np. znajomość programów komputerowych, systemów zarządzania, nowoczesnych standardów pracy, itd.
- posiadanych innych dokumentów – np. prawo jazdy
6. Informacje dodatkowe
Ten punkt jest już mniej formalny i nieobowiązkowy. 
Można w nim zawrzeć krótką informację na temat swoich cech osobistych i zainteresowań, czy też osiągnięć pozazawodowych.

Na końcu CV należy zawrzeć adnotację o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych, np. "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r (Dz. U. Nr 133, poz. 883)".

Najczęściej popełniane błędy pisząc CV :
Wystrzegaj się:
- pisania długiej listy zainteresowań lub szkoleń,
- pisania zbyt ogólnie, np. sport, książka (kolarstwo, powieści).
Czarne plamy w CV:
- literówki, błędy ortograficzne,
- zbyt mała czcionka,
- brak przejrzystości,
Jeśli chcesz wypaść dobrze, pamiętaj, aby nie:
- pisać gwarą,
- używać języka potocznego,
- stosować sloganów,
- epatować banałem lub ekstrawagancją,
- stosować niemiłej dla oka formy.
Jeżeli nie chcesz wypaść na laika, nie pisz:
- chaotycznie (świadczy to o braku selekcji informacji),
- rozwlekle,
- z fałszywą skromnością.
Kodeks zakazany w CV:
- pomyłki w kluczowych danych,
- samochwalstwo,
- wyolbrzymianie nieistotnych faktów,
- zapisywanie informacji fałszywych,

- rozsyłanie tego samego egzemplarza CV na różne stanowiska,
- zamieszczanie zdjęcia z wakacji.