Inkubatory przedsiębiorczości

Inkubatory przedsiębiorczości są zintegrowanymi kompleksami gospodarczymi oferującymi lokale oraz usługi małym i średnim firmom. Funkcjonowanie kompleksów ma na celu wspomagania rozwoju nowo powstałych firm oraz optymalizację warunków dla transferu i komercjalizacji technologii poprzez: zagwarantowanie odpowiedniej powierzchni na działalność gospodarczą; usługi wspierające biznes, np.:

• doradztwo ekonomiczne, finansowe, prawne, patentowe, organizacyjne i technologiczne;
• pomoc w pozyskaniu środków finansowych;
• stworzenie właściwej atmosfery dla podejmowania działalności gospodarczej i realizacji; przedsięwzięć innowacyjnych, tzw. efektów synergicznych;
• kontakty z instytucjami naukowymi i ocenę przedsięwzięć innowacyjnych.

Działania inkubatorów są bardzo wyspecjalizowane i odnoszą się bezpośrednio do wspierania powstawania i rozwoju nowych przedsiębiorstw. Szczególną uwagę przywiązuje się do firm o charakterze innowacyjnym. Wsparcie jakie oferują firmom inkubatory przedsiębiorczości jest świadczone w początkowej fazie funkcjonowania i w zależności od statutu organizacji, może trwać od roku do kilku lat. Oferta inkubatorów może być bardzo różna i zależy od zasobów i skali działań ośrodka. Jednak klasyczny inkubator powinien oferować infrastrukturę do prowadzenia działalności na preferencyjnych warunkach oraz wsparcie doradczo - szkoleniowe w różnym zakresie. Z punktu widzenia początkujących przedsiębiorców, ważna jest także odpowiednia selekcja rezydentów inkubatora, którzy wzajemnie mogą świadczyć usługi, co daje im dodatkowe korzyści. Dużą rolę w tym zakresie odgrywają fundusze unijne, które stają się głównym źródłem finansowania ośrodków przedsiębiorczości akademickiej