Konkursy

W powszechnym rozumieniu za konkurs uważa się pewne działanie, które ma na celu wyłonienie zwycięzcy lub kilku zwycięzców spośród grupy najlepszych uczestników spełniających określone kryteria. Kodeks cywilny reguluje zasady przeprowadzania konkursu, jednak warunki ubiegania się o przeznaczoną nagrodę ustala organizator konkursu.

Konkurs może dotyczyć zarówno bezpośrednio samych ludzi , czyli ich wiedzy, umiejętności, osiągnięć lub przedmiotów i idei, które są wynikiem działalności człowieka. Organizator danego konkursu nie może nominować uczestników, gdyż z reguły jest on kierowany do ogółu, tak aby każdy miał równe szanse.

Konkurs może składać się z kilku etapów, również może być organizowany cyklicznie. Jak wiadomo ostatni etap zwany jest finałem, przedostatni – półfinałem, natomiast trzeci od końca to ćwierćfinał. Osoba, która zakwalifikowała się do ostatniego etapu to finalista.

Zwycięzca może wyłaniać jedna osoba (organizator, bądź osoba przez niego wskazana) lub niewielka grupa osób (jury, sąd konkursowy) Wybór następuje za pomocą głosowania np.ustnego, pisemnego, listowanego, telefonicznego oraz poprzez formularz internetowy

Zwycięzcy, poza samą satysfakcją z tytułu, przyznaje się przyrzeczoną materialną, rzeczową lub niematerialną. Nagrody zazwyczaj przyznaje się jednemu, bądź kilku zwycięzcom, wówczas ustala się ich miejsca (pierwsze, drugie itd.). Każdy nagrodzony ma miano laureata konkursu. Jeżeli kilku osobom przyznano to samo miejsce, nazywa się je wyrażeniem ex aequo.