Monitoring losów zawodowych absolwentów Akademii Marynarki Wojennej

Szanowna Pani, Szanowny Panie,
Biuro Karier Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte prowadzi monitoring karier zawodowych swoich studentów/absolwentów. Celem tego monitoringu jest pozyskanie informacji od studentów i absolwentów na potrzeby aktualizacji programów studiów i modyfikacji efektów kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów oraz poprawa jakości funkcjonowania Akademickiego Biura Karier AMW.
Dlatego też zwracamy się do Pani/Pana z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Jednocześnie zapewniamy Pana/Panią o całkowitej poufności uzyskanych odpowiedzi, opinii
i poglądów. Prosimy o udzielenie szczerych i wyczerpujących odpowiedzi.

Zespół Biura Karier AMW

Anuluj
This question is required.

Please wait..

Years,Months,Weeks,Days,Hours,Minutes,Seconds
Year,Month,Week,Day,Hour,Minute,Second
Poor,Average,Good,Very Good,Excellent
Cancel this rating!
Please select minimum {0} answer(s).
Please select maximum {0} answer(s).
Selected {0} out of {1}. Select {2} more to continue.