Doradca zawodowy

Karolina Glińska 

Doradca zawodowy i trener. Zajmuje się doradztwem zawodowym i personalnym świadczonym na rzecz różnych klientów. Prowadzi spotkania indywidualne oraz grupowe warsztaty tematyczne. Stale podnosi własne kwalifikacje zawodowe biorąc udział w szkoleniach i konferencjach.

 

W ramach doradztwa zawodowego:

- wspieramy studentów w poruszaniu się po rynku pracy;

- prowadzimy konsultacje służące rozwojowi zawodowemu i osobistemu;

- pomagamy w odkrywaniu własnego potencjału i budowaniu ścieżki kariery;

- diagnozujemy predyspozycje zawodowe na podstawie testów doradczych;

- pomagamy w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych; 

- przygotowujemy do odbycia rozmowy kwalifikacyjnej.